Intresseanmälan lediga bostadstomter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vill du köpa någon av kommunens lediga bostadstomter ska du anmäla dig för köp i denna e-tjänst. När du lämnat intresseanmälan i denna e-tjänst kommer vi att kontakta dig för att gå vidare med försäljningen. Därför kan det vara bra att du först kontaktar bygglov bygg@tomelilla.se och ser så att det du/ni önskar att bygga är förenligt med gällande detaljplan och övriga bestämmelser.

När du har fyllt i dina uppgifter och skickat in ditt intresse blir du kontaktad av exploateringsansvarig i kommunen för att teckna köpeavtal inom kort.

Du hittar alla lediga tomter här.

Notera fastighetsbeteckningen på tomten som du vill köpa innan du startar e-tjänsten. Du hittar fastighetsbeteckningen för alla lediga tomter genom att klicka på länken ovan.

Här hittar du mer information om hur köpet går till och vad du får bygga.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa