Intresseanmälan markanvisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst är till för byggaktörer som är intresserade av att få kommunala markanvisningar för uppförande av bostäder och kommersiella lokaler i Tomelilla kommun. Markanvisning är en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett, av kommunen ägt, markområde för bebyggande.

 

När mark finns till försäljning genom öppet anbudsförfarande annonseras det på kommunens webbplats. Du som anmält dig via denna e-tjänst får då information när det finns mark till försäljning.

 

Öppna anbud och direktanvisningar

Tomelilla kommun jobbar med markanvisningar främst genom öppna anbud, direktanvisningar används i undantagsfall.

Frågor? Kontakta exploatering@tomelilla.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa