Intresseanmälan mark för verksamheter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Intresseanmälan verksamhetsmark

Välkommen att göra en intresseanmälan om du är intresserad av kommunal verksamhetsmark, för egen verksamhet eller för att bygga bostäder åt andra.

 • Tänk på att en inkommen intresseanmälan inte är garanterad att leda till ett avtal med kommunen.
 • Din anmälan handläggs av näringslivs- och exploateringsenheten.
 • All mark som säljs för verksamhetsändamål, till exempel handel och industri, är detaljplanelagd och har utbyggt vatten-, avlopps- och gatunät. 
 • Mark säljs i befintligt skick.
 • Verksamhetsmark säljs som råmark.
 • För att möta verksamhetshavarens behov är marken i de flesta fall inte avstyckad innan försäljning sker.
 • Nödvändig fastighetsbildning står köparen för.

Kriterier för tilldelning

Näringslivs- och exploateringsenheten analyserar din intresseanmälan utifrån nedan kriterier.

 • Överensstämmelse med planens syfte och målsättning med området.
 • Önskvärda etableringar i Tomelilla kommun.
 • Långsiktighet
 • Genomförbarhet
 • Ekonomisk stabilitet
 • Yteffektivitet - Tomter avstyckas så att områdena i sin helhet får en rationell tomtindelning och ett effektivt markutnyttjande.
 • Säkerställande av tillräcklig markreserv för kommande verksamheter.
 • Kluster och synergier av likartade verksamheter m.m.

 

Läs köp- och försäljningsvillkor och se våra markpriser här. 

Frågor om mark för verksamheter?
exploatering@tomelilla.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa