Visionsmedel

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Följande information efterfrågar vi i ansökan:

  • Projektnamn
  • Kort sammanfattning av din idé
  • Vilken är din målgrupp? Vem riktar sig den färdigutvecklade idéen till?
  • Vilka mål vill du uppnå?
  • På vilka sätt bidrar målen till visionen ”I Tomelilla på Österlen odlar vi matkultur och kreativitet. Vår gemensamma innovationskraft ger näring och hållbar tillväxt.”?
  • Hur planerar du att gå tillväga (genomförandeplan)?
  • Hur kommer du att marknadsföra projektet?
  • Projektets startdatum och slutdatum

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa