Ersättning och arvode till förtroendevald - begäran

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är förtroendevald i Tomelilla kommun ansöka om arvode och ersättningar avseende ditt uppdrag.
Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst, förrättning i politiskt organ och reseräkningar ska lämnas in senast 6 månader efter aktuell förrättning. Vissa begränsningar gäller för förtroendevalda som uppbär fast arvode.

Frågor om e-tjänsten

Tomelilla direkt
kommun@tomelilla.se
041718000

Personuppgiftsansvarig

Tomelilla direkt
kommun@tomelilla.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa