Årets landsbygdsföretagare och årets entreprenör

LÄS MER

Årets landsbygdsföretagare och Årets entreprenör utses av Tomelilla kommuns politiker och beslut tas kommunstyrelsens arbetsutskott.

  • Årets entreprenör – delas ut till någon som visat prov på stor entreprenörsanda inom något område.
  • Årets landsbygdsföretagare – delas ut till någon som framgångsrikt driver ett företag inom de gröna näringarna på vår landsbygd.

Nomineringar kan lämnas från såväl företagarföreningar, företag, organisationer som enskilda. 

Du skickar in din nominering med hjälp av formuläret nedan. Nomineringarna ska vara oss tillhanda senast 28 februari.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa