Rapportering - Effektiv samordning för trygghet

LÄS MER

Här kan du som är informatör i arbetet med effektiv samordning för trygghet (EST) rapportera in information om händelser kopplade till otrygghet. Du kan också rapportera in kommande evenemang som kan påverka på tryggheten i kommunen.

I e-tjänsten kan du rapportera in händelser som du har upplevt på egen hand eller som du har fått veta på annat sätt. Även händelser som är oroväckande eller baseras på rykten är av intresse.

Tänk på att enbart rapportera händelser som varit aktuella de senaste sju dagarna.

Rapportera gärna in en händelse vid flera tillfällen om den upprepas. Om en händelse slutar att rapporteras så förutsätts att problemet inte längre är aktuellt. Du behöver skapa ett nytt ärende för varje händelse du vill informera om.

Tänk på att inte rapportera sekretessbelagd information, information om enskilda individer eller andra personuppgifter i e-tjänsten.

Frågor om e-tjänsten

Tomelilla direkt
kommun@tomelilla.se
041718000

Personuppgiftsansvarig

Tomelilla direkt
kommun@tomelilla.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa