Felanmälan

LÄS MER

Här kan du anmäla fel och brister i den miljö som kommunen ansvarar för. Det kan gälla till exempel skador på gångbanor och trasig gatubelysning.

Frågor om e-tjänsten

Tomelilla direkt
kommun@tomelilla.se
041718000

Personuppgiftsansvarig

Tomelilla direkt
kommun@tomelilla.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa