Digital trygghetsvandring

LÄS MER

Bidra till Tomelilla kommuns arbete med trygghet och säkerhet. I vår digitala trygghetsvandring kan du, när som helst, tycka till om trygga och otrygga platser i kommunen.

I e-tjänsten markerar du en plats på kartan och beskriver vad som gör den trygg eller otrygg. Det kan vara platser där det finns farliga trafiksituationer, där det saknas tillräcklig belysning eller där det pågår beteenden som skapar otrygghet.

Informationen du lämnar i den digitala trygghetsvandringen är ett viktigt bidrag till arbetet att öka tryggheten i kommunen.

Tänk på att inte rapportera sekretessbelagd information, information om enskilda individer eller andra personuppgifter i e-tjänsten.

Frågor om e-tjänsten

Tomelilla direkt
kommun@tomelilla.se
041718000

Personuppgiftsansvarig

Tomelilla direkt
kommun@tomelilla.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa