Beslut om byggärende (sökande och kontrollansvarig)

LÄS MER

Ta del av beslut för dig som är sökande och kontrollansvarig

Frågor om e-tjänsten

Tomelilla direkt
kommun@tomelilla.se
041718000

Personuppgiftsansvarig

Tomelilla direkt
kommun@tomelilla.se