Beslut om byggärende (granne eller sakägare)

LÄS MER

Ta del av beslut för dig som är granne eller annan sakägare

Frågor om e-tjänsten

Tomelilla direkt
kommun@tomelilla.se
041718000

Personuppgiftsansvarig

Tomelilla direkt
kommun@tomelilla.se