Ansökan/anmälan om bistånd enligt Socialtjänstlagen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

 Här kan du ansöka om bistånd enligt Socialtjänstlagen. 

OBS! Avser din ansökan ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd ber vi dig att ringa vår växel: 0417-180 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa