Ansökan om ekonomisk ersättning i samband med ordinarie assistents sjukfrånvaro

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om ekonomisk ersättning i samband med ordinarie assistents sjukfrånvaro  

Enligt 9 § 2 LSS är kommunens skyldig att svara för merkostnad som uppstått vid ordinarie assistents sjukfrånvaro och då en ersättare måste utföra assistansen. Det är en förutsättning att en ersättare har anlitats och att assistans faktiskt har utförts.

Ansökan ska göras vid varje tillfälle den ordinarie assistenten är sjuk. I ansökan ska framgå vilken period som omfattas och vilka merkostnader som faktiskt har uppstått. 

Den assistansberättigade kan genom ombud ge sin assistansanordnare rätt att ansöka, ta del av beslut och ta emot ekonomisk ersättning. En ansökan om ekonomisk ersättning handläggs som ett vanlig LSS-ärende och beslut fattas om insatsen enligt 9 § 2 LSS.

I händelse av oklarheter kan kompletterande information begäras till ansökan.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Fullmakt
  • Sjukfrånvaroanmälan
  • Kopia av löneutbetalning
  • Tidrapport från Försäkringskassan
  • Redovisning av utförd assistans
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa