Bygglovenheten

LÄS MER

Här har vi samlat bygglovenhetens alla e-tjänster för dig som vill, ansöka om nytt ärende (digital ansökan), för dig med ett pågående ärende, för dig som är granne eller annan sakägare