Felanmälan

LÄS MER

Här kan du anmäla fel och brister i den miljö som kommunen ansvarar för. Det kan gälla till exempel skador på gångbanor och trasig gatubelysning.