Registrering av livsmedelsanläggning

LÄS MER

Du som ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet måste registrera den hos miljöförbundet. Har du bytt organisationsnummer måste du registrera verksamheten på nytt.