Underrättelse före installation/konvertering av stationär kyl-/värmepumpsutrustning

LÄS MER

Avser utrustning (köldmediekrets) innehållande 14 ton CO2(e) f-gaser eller mer.